Kobler 2022

“Jeg er overbevist om at personvern er en grunnleggende menneskerett vi verken skal eller kan ignorere. Derfor grunnla jeg Kobler.”

Erik Bugge
VD Kobler