Kobler 2022

“Jag är övertygad om att personlig integritet är en grundläggande mänsklig rättighet som vi varken kan eller ska ignorera. Därför grundade jag Kobler.”

Erik Bugge
vd på Kobler