Sales Sweden 2022

“Jag är övertygad om att personlig integritet är en grundläggande mänsklig rättighet som vi varken kan eller ska ignorera. Därför grundade jag Kobler.”

Erik Bugge
vd på Kobler