Sales Sweden 2022

“Jag är övertyg om att personlig integritet är en grundläggande mänsklig rättighet som vi varken kan eller ska ignorera. Därför grundade jag Kobler.”

Erik Bugge
vd på Kobler
Emil Hägglöf2021
Emil Hägglöf
Niklas Junhager 2021png
Niklas Junhager