6. april 2021

Över hälften av internetanvändarna är nu osynliga

Av Erik Bugge,
CEO i Kobler

“Ska annonsörer nå hela sin målgrupp behöver dom lära sig att använda alternativ som inte förlitar sig på att användarna identifieras.”

Emil Hägglöf
Country Manager Sweden
Philip Ortegren 2021
Philip Örtegren