8. oktober 2020

Vi stärker vårt svenska team!

Av Birgitte Barkenæs,
Innhold- og kommunikasjonsansvarlig i Kobler
Philip Örtegren, Senior Advisor i Kobler
Philip Örtegren
Johan Olsson, Senior Advisor i Kobler
Johan Olsson